Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Starta SGX.
 2. Ange dina inloggningsuppgifter som du har fått av oss via e-post. 
 3. Logga in.
 4. Om det saknas obligatoriska uppgifter såsom mobilnummer och e-post kommer du att behöva fylla i dessa.
 5. Verifiera att dina uppgifter är korrekta och gå igenom dina inställningar.
  1. Inställningar | Administrera användare.
  2. Inställningar | Administrera vårdgivare.
  3. Inställningar | Administrera klinik
  4. Inställningar | Administrera klinik | Ersättningsavtal. Var extra observant på vårdgivareid och vårdgivarspecialtitet. Det används när du skapar och skickar fil till regionen och påverkar din ersättning.
  5. Inställningar | Ersättningskoder. Om du har andra ersättningskoder än inlagda ersättningskoder och ersättningar skickar du dem till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig.
  6. Inställningar | Avgiftskoder. Om du har andra avgiftskoder än inlagda avgiftskoder och patientavgifter skickar du dem till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig.
  7. Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Dubbelklicka eller välj ikon Redigera. Meddela Antwork support om du vill komplettera eller ändra uppgifter.
  8. Om du har en pågående fakturanummerserie anger du nästa fakturanummer under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Fakturautställareinställningar | Fakturering & Betalning | Fakturering | Ny nummerserie för fakturor. Ange nästa fakturanummer.
  9. Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar.
 6. Om du har Nationella taxan/ARV behöver du eventuellt ställa om din standardwebbläsare. Gå till Externa länkar | ARV-portalen. Om du får ett felmeddelande och inte kan logga in ställer du om din standardwebbläsare. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/FAI7AQ
 7. Om du har e-frikortsavtal med din region kontrollerar du integrationen till e-frikortstjänsten är påslagen.
  1. Öppna Patientregistret och välj en patient som inte har kommit upp i frikort.
  2. Öppna frikort .
  3. Kontrollera att du ser patientens registrerade betalningar och återstående belopp till frikort.
 8. Om du är landstingsansluten och auktoriserad, läs mer här har Vårdval Stockholm, https://support.antwork.se/x/VgNn.För att få korrekt nästa fakturanummer anger du nästa fakturanummer under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Fakturautställareinställningar | Fakturering & Betalning | Fakturering | Ny nummerserie för fakturor. Ange nästa fakturanummer.
 9. Webbläsaren Microsoft Edge inte fungerar med E-tjänstekort. Byta standardwebbläsare, se här >>>
 10. Om du konverterar från ett annat system.
  1. Gör några stickprov på dina senaste patienter, besök och journaler och verifiera att uppgifterna är korrekta.
 11. Om du startar i en helt ny installation
  1. Om du är regionsansluten och har tidigare upparbetad ersättning lägger du vi in den i ”Överfört från tidigare” så räknas ersättningen in i Totalt upparbetat. Utifrån det totalt upparbetade beloppet räknar vi fram vilken ersättning som ska användas. Uppgifterna lägger du till under Inställningar | Administrera klinik | Flik LandstingsavtalMeddela Antwork support för att lägga till uppgiften. Om du har konverterat från ett annat system och har med dig besöksinformation behöver du inte göra detta steg.

...

 1. Om ni är flera användare kan du välja att ge dina medarbetare tillgång till din kalender, https://support.antwork.se/x/LgFLAQ
 2. Om du vill använda dig av en extern personuppgiftstjänst i SGX för att automatiskt hämta person- och adressuppgifter, https://support.antwork.se/x/IwFbAQ, Tjänsten är gratis för dig med avtal i Region Stockholm.
  1. Om du har Region Stockholms Personuppgiftstjänst (PU). Lägg till inloggningsuppgifter för PU-tjänsten under Inställningar | Användarinställningar | Externa tjänster | SLL Personuppgiftstjänst (PU).
 3. Kom igång med SMS, https://support.antwork.se/x/JwAFAQ
 4. Kom igång med webbtidbok, https://support.antwork.se/x/IAAQAg
 5. Kom igång med videosamtal, https://support.antwork.se/x/awBRAw

...