Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Starta SGX.
 2. Ange dina inloggningsuppgifter som du har fått av oss via e-post. 
 3. Logga in.
 4. Om det saknas obligatoriska uppgifter såsom mobilnummer och e-post kommer du att behöva fylla i dessa.
 5. Verifiera att dina uppgifter är korrekta och gå igenom dina inställningar.
  1. Inställningar | Administrera användare.
  2. Inställningar | Administrera vårdgivare.
  3. Inställningar | Administrera klinik
  4. Inställningar | Administrera klinik | Ersättningsavtal. Var extra observant på vårdgivareid och vårdgivarspecialtitet. Det används när du skapar och skickar fil till regionen och påverkar din ersättning.
  5. Inställningar | Ersättningskoder. Om du har andra ersättningskoder än inlagda ersättningskoder och ersättningar skickar du dem till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig.
  6. Inställningar | Avgiftskoder. Om du har andra avgiftskoder än inlagda avgiftskoder och patientavgifter skickar du dem till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig.
  7. Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Dubbelklicka eller välj ikon Redigera. Meddela Antwork support om du vill komplettera eller ändra uppgifter.
  8. Om du har en pågående fakturanummerserie anger du nästa fakturanummer under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Fakturautställareinställningar | Fakturering & Betalning | Fakturering | Ny nummerserie för fakturor. Ange nästa fakturanummer.
  9. Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar.
 6. Om du har Nationella taxan/ARV behöver du eventuellt ställa om din standardwebbläsare. Gå till Externa länkar | ARV-portalen. Om du får ett felmeddelande och inte kan logga in ställer du om din standardwebbläsare. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/FAI7AQ
 7. Om du har e-frikortsavtal med din region kontrollerar du integrationen till e-frikortstjänsten är påslagen.
  1. Öppna Patientregistret och välj en patient som inte har kommit upp i frikort.
  2. Öppna frikort .
  3. Kontrollera att du ser patientens registrerade betalningar och återstående belopp till frikort.
 8. Om du är landstingsansluten och auktoriserad, läs mer här har Vårdval Stockholm, https://support.antwork.se/x/VgNn.För att få korrekt nästa fakturanummer anger du nästa fakturanummer under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Fakturautställareinställningar | Fakturering & Betalning | Fakturering | Ny nummerserie för fakturor. Ange nästa fakturanummer.
 9. Webbläsaren Microsoft Edge inte fungerar med E-tjänstekort. Byta standardwebbläsare, se här >>>
 10. Om du konverterar från ett annat system.
  1. Gör några stickprov på dina senaste patienter, besök och journaler och verifiera att uppgifterna är korrekta.
 11. Om du startar i en helt ny installation
  1. Om du är regionsansluten och har tidigare upparbetad ersättning lägger du vi in den i ”Överfört från tidigare” så räknas ersättningen in i Totalt upparbetat. Utifrån det totalt upparbetade beloppet räknar vi fram vilken ersättning som ska användas. Uppgifterna lägger du till under Inställningar | Administrera klinik | Flik LandstingsavtalMeddela Antwork support för att lägga till uppgiften. Om du har konverterat från ett annat system och har med dig besöksinformation behöver du inte göra detta steg.

...