Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Inloggning
  1. Om du vill logga in med en Yubikey måste du beställa köpa din Yubikey i god tid Yubikey för inloggning kostar 500 kr exkl. moms (625 kr inkl. moms) i engångskostnad. hos t.ex. Dustin.
  2. Om du vill logga in med Mobilt BankID meddelar du Antwork ditt personnummer.
 2. Säg upp avtal.
  1. Backuper och uppdateringar sköts automatiskt i SGX. Om du har ett eget abonnemang för en backup-lösning kan du säga upp avtalet inför start i SGX.
  2. SGX är en molntjänst och kräver ingen server. Om du har avtal för en serverlösning kan du säga upp avtalet inför start i SGX.
  3. Det kostar 60 öre/st exkl. moms (75 öre inkl. moms) att skicka SMS i SGX. Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs. Om du har ett eget abonnemang för SMS kan du säga upp avtalet inför start i SGX. Läs mer om SMS.
 3. Skaffa avtal
  1. Om du vill använda dig av en extern personuppgiftstjänst i SGX för att automatiskt hämta person- och adressuppgifter, läs mer här, Tjänsten är gratis för dig med avtal i Region Stockholm.
   1. Avtal SPAR.
   2. Avtal Region Stockholm
  2. Om du vill använda dig av e-frikort och saknar HSA-id och e-frikortsavtal med din region, läs mer här.
  3. Du behöver ha en stabil internetuppkoppling.
 4. SMS

  1. I och med flytten får varje behandlare 100 gratis SMS att nyttja i SGX för t.ex. bokningspåminnelser.

  2. Om du har påminnelse via SMS eller vill ha det direkt i SGX meddelar du oss vilken avsändare du vill ha så ordnar vi med det i och med flytten.

   1. Ange avsändare för SMS, mobilnummer eller en text (max 11 tecken, A-Z, 0-9, -) (0 - 11)

   2. Ange om påminnelse via SMS ska skickas på morgonen vid 8.00 (10.00 lör/sön) dagen innan besöket eller på kvällen 19.00 dagen innan besöket.

...

 1. Daglig säkerhetskopiering sker automatiskt.
 2. O.B.S! För dig som är landstingsanslutenregionsansluten. När du har jobbat någon dag i SGX skickar du in en fil till regionen för att verifiera att allt fungerar korrekt och att eventuella problem är lösta innan månadsskiftet.

...