Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yubikey    

Alternativ inloggning kan ske med Yubikey. Inloggning med Yubikey kombineras med lösenord.

Observera att att det finns olika typer men endast Yubikey 5 fungerar med SGX.


Kom igång med Yubikey

  1. Om du inte redan har en Yubikey kan du köpa en från bl.a. Dustin eller direkt från Yubico. Observera att att det finns olika typer men endast Yubikey 5 fungerar med SGX.
  2. Kontakta sedan oss för att koppla din Yubikey till SGX.

Inloggning med Yubikey

  1. Stoppa in din Yubikey i ett USB-uttag på din dator.
  2. Välj fliken Lösenord.
  3. Ange ditt användarnamn och lösenord.
  4. Tryck på den knappen (dvs Y't) på din Yubikey utan att lämna fältet Lösenord.
  5. Din Yubikey genererar en nyckel efter ditt lösenord och du loggas in. Du behöver inte välja Logga in.
  • No labels