Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Region | Vad finns att skicka?

Här visas besök som ska skickas till regionen.

Sammanställning

Överst ser du en sammanställning av vad som finns att skicka. Under sammanställningen ser du alla besök som ingår i sammanställningen.

Kontrollera att alla besök är korrekta. För att korrigera besök.

  • Dubbelklicka på besöket i listan
  • Besöket öppnas.
  • Uppdatera uppgifter.
  • Välj Registrera och bekräfta att du vill uppdatera uppgifterna.
  • Besöket och sammanställningen uppdateras automatiskt.

Skapa fil

Om allt ser bra ut

  • Välj Skapa fil .
  • Välj t.o.m. vilket datum du vill ta med i filen.

Resultat, om inget fel inträffar:


Skicka fil till regionen

Beroende på vilken regionen du jobbar i så skickas filen på lite olika sätt.

Sändningar

Alla skapade filer ligger i Sändningar, markera filen och klicka på Skicka fil


Det som händer då är att filnamnet (hela sökvägen) kopieras till klippbordet.

Du kan även hitta filen på skrivbordet under . Om ikonen inte syns, visa skrivbordet och tryck (F5).

O.B.S! Att dessa filer raderas när man stänger SGX.


  • No labels