Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I tidboken, under  finns flera val gällande kalendern.


Kopiera vecka >

Skapa administrativa bokningar >

Radera bokningar >

Markera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar >

Avmarkera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar >

SMS-påminnelse: Val att markera eller avmarkera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar. Användbart när du börjar att använda SMS-påminnelse och vill markera alla dina befintliga framtida bokningar.

Administrera kalender >


  • No labels