Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öppna kalendern och ställ Dig i den vecka som Du skall kopiera.

Klicka på  och välj "Kopiera vecka".


Respektive dag kopieras till respektive dag i vald period. Du kan välja valfri period, både mer eller mindre än en vecka. Obs! finns det redan en bokning kommer det bli en dubbelbokning.

Ev. resursbokningar kopieras inte.

Som standard föreslås att kopiera veckan Du står i till nästkommande vecka:

Du kan, som sagt, välja valfri period, både mer eller mindre än en vecka.


  • No labels