You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Inställningar | Administrera klinik

Klinik     Vårdgivare    Landstingsavtal

Klinik

Verksamheten bedrivs i landsting. Detta styr mycket av taxor och övriga inställningar i SGX för att anpassa till regionala förutsättningar.

Behörigheter

Huvudanvändare är den som är administratör och den som ansvarar för övriga användares rättigheter.

Du anger vilka användare som ska ha tillgång till kliniken och vilken/vilka roll(er) användaren skall ha. Klicka på "Lägg till" och välj användare.

  • Man måste exempelvis vara Klinikadmimistratör för att Administera klinik och användare.
  • Behandlare har tillgång till det mesta i systemet utom att administrera Klinik/Användare.
  • En receptionist kan inte läsa journaler med undantag enligt nedan och systemnotat, ex. ID-kontroll, patienten samtyckt till e-frikort o.s.v.
  • En receptionist med signeringsrätt kan skriva och signera notat och följdaktligen även läsa dessa.
  • En receptionist utan signeringsrätt kan skriva notat men måste ange en signeringsansvarig som sedan signerar notatet. Receptionisten kan läsa dessa notat.
  • Samma regler gäller Biträde med/utan signeringsrätt. Studenter har typiskt inte signeringsrätt.
  • Ekonomiansvarig är en roll för den som ev. sköter bokföring o.s.v. Har bara tillgång till ekonomiska data, Kassarapport, journal- och inbetalningsjournal.
  • Vikariatgivare har möjlighet att skicka in vikariens filer till landstinget.


Internt kliniknamn används för att tydligare visa vilken klinik du befinner dig i om det finns flera kliniker. Används bara lokalt i SGX.

Vårdgivare

Ditt företag, inga konstigheter med detta ....

Landstingsavtal

Ersättningsavtal och arvodestyp kan Du välja utifrån vad Du angivit som verksamhetslän.

O.B.S! Vissa uppgifter kan bara läggas till/ändras av Antwork supportpersonal.

Arvodestyp = A- eller B-praktik.


Vårdgivar-ID är i Stockholm, både ARV och GVR = kombikanummer. som Du fått från landstinget.

I Privera och Pricomp är vårdgivar-ID = Fyrsiffrigt ID som Du fått från landstinget + två siffror för mottagning. 00 för huvudpraktik, 01 för första bipraktik o.s.v. Om Ditt vårdgivar-ID är 1234 blir det alltså 123400 Du skall fylla i för huvudpraktiken.

I Priva i Skåne är vårdgivar-ID = Avtalspart-ID som Du fått från landstinget.

I LisBet i Kalmar är vårdgivar-ID = Avtals-ID som Du fått från landstinget.


Du fyller i Ditt HSA-ID om Du har ett sådant, nödvändigt för e-frikort.


Vårdgivarspecialitet varierar lite mellan olika avtal.

I GVR skall det vara 77 för sjukgymnast.

I ARV finns ingen vårgivarspecialitet.

I Privera och Pricomp skall det vara 21 vid A-praktik och 22 vid B-praktik.

I Priva skall det vara "SG" för sjukgymnast.


Arbetsplatskod behöver sällan anges, kontakta ANTWORK i så fall.


Om landstinget tillåter fler besök samma dag (samma patient) så kryssa i rutan.


Vikarie. Om detta är ett vikariat ifylls vikariatgivarens uppgifter här.


Ersättningstak:

Skall patientavgiften räknas in i talet (vanligtvis) så kryssa i rutan.

Ange ersättningstak 1 och 2. Tak 2 måste vara större än tak 1. Ange en siffra även om Du bara har ett tak.

Tidigare upparbetad ersättning kan Du använda om Du ex. har haft en extern vikarie som arbetat upp ett antal kronor på Ditt tak eller om Du börjar med SGX mitt i ett år anger Du den upparbetade summan innan Du började med SGX.

Upparbetad ersättning är den som är registrerad men ännu inte skickats till landstinget.

Totalt upparbetad är totalt registrerat, inskickat och ej inskickat.

Kolla takhöjd - upparbetat elopp


Varna för takbelopp 1 är ikryssad tills Du passerat första taket. Du får en varning, och fråga när tak 1 passeras.

Varna för takbelopp 2 är ikryssad tills Du passerat andra taket. Du får en varning, och fråga när tak 2 passeras.

  • No labels