Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

  • Klicka på länken för att installera .Net framework 4.8, https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net48
  • Eventuellt kan ditt antivirusskyddsprogram varna för att filen kan vara skadlig. Om möjligt anger du att filen inte är skadlig och fortsätter installationen.
  • Klicka på den nedladdade filen som visas längst nere till vänster i nedladdningsfönstret.

  • Välj Kör eller svara Ja på frågan om programmet får göra ändringar på din dator. "Do you allow this program to make changes to your computer".
  • No labels