Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Klicka på länken, https://install.antwork.se/filer/SGX.WinUI.Installer.exe
  2. Efter lyckad installation har du fått en Antwork SGX-ikon på ditt skrivbord.
  3. Dubbelklicka på ikonen och verifiera att du kommer till inloggningsrutan. 
  4. Installationen är då klar. Om du har problem med installationen kan du kontakta oss efter att du har verifierat nedanstående punkter. 

Om du får felmeddelandet "Gick ej att hitta startadressen" så betyder det oftast att .Net framework 4.8 inte är installerat. Läs mer på Installera uppdatering från Microsoft.

Net ID

För att kunna använda ditt e-tjänstekort behöver du ha Net ID installerat på din dator.  Du kan ladda ned programmet från SLL's hemsida.

Webbsidan på vårdgivarguiden innehåller många länkar, klicka på denna.


Standardwebbläsare

Om du har Nationella taxan/ARV behöver du eventuellt ställa om din standardwebbläsare. Gå till Externa länkar | ARV-portalen. Om du får ett felmeddelande och inte kan logga in ställer du om din standardwebbläsare. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/FAI7AQ


  • No labels