You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Klicka på länken för att installera .Net framework 4.8, https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net48

Eventuellt kan ditt antivirusskyddsprogram varna för att filen kan vara skadlig. Om möjligt anger du att filen inte är skadlig och fortsätter installationen.

Klicka på den nedladdade filen som visas längst nere till vänster i nedladdningsfönstret.

  • No labels