You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.


Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress".


Resultat:


Det blir en anteckning i journalen:  • No labels