Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.


Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress".


Resultat:


Det blir en anteckning i journalen:  • No labels