Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att koppla SGX till Physitrack.

I Physitrack

  1. Starta Physitrack.
  2. Öppna Användarinställningar | Integrationer | Antwork SGX.
  3. Skapa och lägg till ett nytt lösenord. Lösenordet bör vara minst 20 tecken långt.

I SGX

  1. Starta SGX.
  2. Öppna Inställningar | Användarinställningar | Externa tjänster | Physitrack | PMS Token.
  3. Ange samma lösenord.
  • No labels