Under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Besök:Avgiftskod:

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås då Du registrerar företags-/försäkringsbesök/privatbesök.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Ersättningskod vid nybesök:

Ange vilken ersättningskod som skall föreslås då Du registrerar nybesök företags-/försäkringspatient/privatpatient.

Se även Hantera ersättningskoder >>>

Ersättningskod vid återbesök:

Ange vilken ersättningskod som skall föreslås då Du registrerar nåterbesök företags-/försäkringspatient/privatpatient.

Se även Hantera ersättningskoder >>>

Dubbelklicka på raden och välj kod

Exempel:


  • No labels