Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan skapa egna formulär som t.ex. hälsodeklarationer och skattningsformulär med valfria fält och frågor samt olika svarsalternativ som t.ex. text, heltal, decimaltal, radioknappar, kryssrutor och datum.
Formulär kan användas av användare i SGX eller skickas med inloggningslänk via e-post till patient som kan besvara och skicka in formuläret direkt till SGX.
Du kan redigera formuläret så länge det inte är skickat till patient eller registrerat i SGX. 

Kopiera formulär

  • Kopiera markerat formulär - För att kopiera ett formulär i listan markera formuläret och välj Kopiera markerat formulär.
  • Kopiera valfritt formulär - För att kopiera valfritt formulär i listan välj Kopiera valfritt formulär och välj formulär i listan.

...