Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Notera! I dagsläget endast för behandlare.

Formulär kan skickas till patient för ifyllnad. Länk till valda standardformulär eller egna formulär kan skickas till patient via e-post. 

Funktioner

 • Ny - Länk till valda standardformulär eller egna formulär skickas till patient via e-post.
 • Ta bort - Tar bort obesvarade formulär. Patienten kan därefter inte längre se eller besvara formuläret.
 • Förhandsgranska - Öppnar valt formulär med valda standardvärden samt ger möjlighet att testa validering av obligatoriska fält och min- och maxvärden.
 • Skicka e-post - Markera ett eller flera obesvarade formulär och välj Skicka e-post för att skicka e-postmeddelande till patienten med inloggningslänk.

I Patientformulär visas patientens obesvarade och besvarade formulär.

Skicka enkäter och formulär till patient via e-post

 • Välj Ny.
 • Välj ärende.
 • Välj formulär.

 • Skicka e-post till patienten med inloggningslänk till formulären.
  • Du kan ändra texten direkt i e-postmeddelandet, använda en egen mall som ersätter standardmallen Patientformulär eller ändra texten direkt i Skicka e-post.
  • Tillgängliga ersättningsfält som du kan använda är [Patientformulär.Inloggningslänk] och [Patientformulär.Lista].


 • Valda formulär visas i listan Obesvarade tills patienten besvarar och skickar in formuläret.
  • Patienten klickar på inloggningslänk i e-postmeddelande och identifierar sig med Mobilt BankID.
  • Patienten besvarar och skickar in ett formulär i taget.
  • Formuläret sparas och journalförs i SGX och kan sedan öppnas och uppdateras av ansvarig behandlare. • No labels