Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed på Öppna journal (Ctrl + J) Image Addedknappraden i de flesta fönster öppnar patientens journal (Ctrl + J). Du kan även hålla ned vänster musknapp på patienten för att öppna journalen.

Journalen öppnas med dagens datum och markören står färdig att börja skriva.

...

Du kan även se om det finns tidigare, osignerade notat i journalen.

Vill Du du skriva ett notat för t.ex.   igår, klicka på NY och välj datum för notatet. Om Du du anger ett datum som är mer än 14 dagar bakåt i tiden får Du du en fråga om det verkligen är det Du du vill göra, så att Du du inte gjort ett misstag.

Du kan formatera texten ungefär som i Microsotf Word även om många funktioner givetvis saknas.

Det som finns i SGX är  fraser,  mallar och  taggar (platshållareersättningsfält).

...

Äldre anteckningar:

Om det är en journal med många äldre notat så kanske inte alla visas samtidigt eftersom bara de senaste läses in för att spara tid. Då måste Du du kanske välja en tidigare period.

...

Högerklicka i ett notat:

Om Du du högerklickar i ett notat (på höger sida) får Du du upp en meny:

Du kan kopiera hela notatet med eller utan formatering.

...

Brev direkt från journal >

Diagnoser >

Flytta notat till annan patient >

...