Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Klicka på länken för att installera .Net framework 4.8, https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net48
  • Eventuellt kan ditt antivirusskyddsprogram varna för att filen kan vara skadlig. Om möjligt anger du att filen inte är skadlig och fortsätter installationen.
  • Klicka på den nedladdade filen som visas längst nere till vänster i nedladdningsfönstret.

...

Image Added

  • Välj Kör eller svara Ja på frågan om programmet får göra ändringar på din dator. "Do you allow this program to make changes to your computer?".