Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Alternativ 1: PDF-export. Funktion för export av journaltexter samt länkade dokument. Journaltexter exporteras i PDF-format per patient och vårdgivare i PDF-format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska lagra journalinformation på egen hand eller för att lämnas vidare till exempelvis IVO.
Alternativ 2: Data-export. Funktion för export av journaltexter per vårdgivare/användare i ett av Antwork AB bestämt maskinläsbart format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska gå över till en annan journalsystemsleverantör.

 • Innan du beställer export.
  • Se till att du registrerat klart alla besök
  , skrivit och signerat alla journaler
  • .
  • Skickat alla filer till Regionen
  och fakturerat
  • .
  • Fakturerat alla besök.
  • Skrivit ut ev.
  repporter
  • rapporter för bokföring eller andra underlag du behöver. 
  • Skrivit klart och signerat alla journaler.
 • Beställ export.
  • Från och med nu kan du inte längre använda SGX.
  • Exporten tar normalt 1-2 dagar.
 • När exporten är klar.
  • Du får
  du
  • ett mejl med uppgifter om hur du hämtar din journalinformation.
  • Hämta din journalinformation och kontrollera att innehållet är korrekt genom att göra stickprov på några olika patienter, både gamla och nya.
  • Spara filen på minst två ställen som t.ex. två separata USB-minnen för att säkerställa att du inte förlorar din journalinformation.
  • Meddela Antwork AB och bekräfta att du har mottagit, verifierat och sparat enligt ovan och att du vill avsluta SGX. 
  • Du betalar för lagring, se Lagringstjänst ovan, fram till att du har meddelat att informationen är korrekt mottagen och att du vill avsluta SGX.
 • Efter export ansvarar .
  • Ansvarar du som vårdgivare själv för ditt journaldata.
  • Licenskostnad för SGX upphör.
  • Alla avtal med Antwork AB upphör.
  • Allt data raderas hos Antwork AB. 

Du kan få ditt data exporterat i ett annat format än specificerat ovan i mån av tid och enligt gällande prislista.

...