Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Om du slutar att använda SGX kan du kan exportera ut dina journaltexter samt länkade dokument från SGX vilket är gratis och ingår i SGX användarlicens. 

Alternativ 1: PDF-export. Funktion för export av journaltexter samt länkade dokument. Journaltexter exporteras i PDF-format per patient och vårdgivare i PDF-format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska lagra

...

journalinformation på egen hand eller för att lämnas vidare till exempelvis IVO.

...


Alternativ 2: Data-export. Funktion för export av journaltexter per vårdgivare/användare i ett av Antwork AB bestämt maskinläsbart format och länkade dokument i sina respektive format. Ett bra alternativ om du ska gå över till en annan journalsystemsleverantör.

 • Beställ export.
 • När exporten är klar får du ett mejl med uppgifter om hur du hämtar din journalinformation.
 • Hämta din journalinformation och kontrollera att innehållet är korrekt genom att göra stickprov på några olika patienter, både gamla och nya.
 • Spara filen på minst två ställen som t.ex. två separata USB-minnen för att säkerställa att du inte förlorar din journalinformation.
 • Meddela Antwork AB och bekräfta att du har mottagit, verifierat och sparat enligt ovan och att du vill avsluta SGX. 
 • Du betalar för lagring, se Lagringstjänst ovan, fram till att du har meddelat att informationen är korrekt mottagen och att du vill avsluta SGX.
 • Efter export ansvarar du som vårdgivare själv för ditt journaldata.
 • Licenskostnad för SGX upphör.
 • Alla avtal med Antwork AB upphör.
 • Allt data raderas hos Antwork AB. 

...