Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Region | Sändningar/Filer.
  • Markera filen i listan som du vill skicka om.
  • Klicka på ikonen Skicka fil 


OBS, Öppna gärna sändningen (dubbelklicka) så ser du de ingående besöken så att du är säker på att du skickar rätt fil.