Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du ska skicka om hela filen eller skicka filen i efterhand så går du till Region | Sändningar.

  • Markera filen i listan som du vill skicka om.
  • Klicka på ikonen Skicka fil 


  • No labels