Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.

O.B.S! Tidigare var det vanligt att man skrev exempelvis ett brev eller intyg direkt i journalen och skrev ut. Det är ingen bra idé i nya SGX. Det finns andra funktioner för det.

...


Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum

...