Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under Landstingsmenyn,  Sändningar 

Här ser Du du skapade sändningar/Filer.

Om Du du klickar på  kan Du du spara filen på valfri plats på Din din dator för att lättare hitta den om Du skall du ska skicka den via ARV-portalen, Privera, PriComp eller det system som landstinget använder.

 öppnar  Öppnar filen så att Du du kan studera den.

 skickar  Skickar filen direkt (endast ARV)

 Kopierar filens sökväg till klippbordet (GVR). När Du skall du ska skicka filen via Carepoint kan Du du trycka Ctrl + V för att klistra in filnamnet. Samma gäller Privera och PriComp.

 visa  Visa filens historik, om det finns någon.

Dubbelklicka

Visa ingående besök/detaljer

Image Added Klicka på ikonen Visa ingående besök/detaljer eller dubbelklicka på en rad för att se vilka besök som ingår.

Markera besök som felaktigt

Om Du du sett att något besök inte blivit godkänt hos landstinget kan Du du markera besöket och klicka på  för att markera besöket som felaktigt.

O.B.S! Om samlingsräkning är utskriven på besöket måste Du du först ta bort samlingsräkningen.

Dubbelklicka sedan på besöket och rätta felaktigheten och registrera på nytt. Besöket kommer då med i nästa sändning/fil.

Markera sändning som felaktig

Om alla besök är fel eller Du du behöver skicka filen igen, klicka på . I och med det går alla besök att skicka igen.

O.B.S! Om samlingsräkning är utskriven på besöket måste Du du först ta bort samlingsräkningen.

O.B.S! om  Om besöket är godkänt hos landstinget men Du du gjort något fel, ex. registrerat med fel ersättningskod eller helt enkelt registrerat besök på fel patient måste besöket tas bort och makuleras från besöksregistret.

...