Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ett sätt att söka i hjälpen är att välja A - Ö  eller använd sökfunktionen.

Du kan skriva ut ett hjälpavsnitt genom att högerklicka och välja "Skriv ut".

...


Datumväljare >

Justera fönster, storlek och placering >

...