Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa fil till regionen.

Skicka fil via USB

Alternativ 1: Skicka fil direkt. När du har skapat fil till regionen läggs den i SGX-filer.

  • Välj Arkiv | Öppna SGX Filkatalog.
  • Utforskaren öppnas och du kan kopiera filen till regionen. Exempel på filnamn SGX_Priva_210_23140_20210125_152118.txt.

Alternativ 2: Skicka fil vid senare tillfälle. Om du har skapat filen och stängt ned SGX.

  • Region | Sändningar
  • Markera filen/sändningen.
  • Välj Skicka fil.
  • Välj Arkiv | Öppna SGX Filkatalog.
  • Utforskaren öppnas och du kan kopiera filen till regionen. Exempel på filnamn SGX_Priva_210_23140_20210125_152118.txt.


Du hittar filen på skrivbordet under . Om ikonen inte syns, visa skrivbordet och tryck (F5).

O.B.S! Alla filer i SGX-filer är temporära filer som raderas när du stänger SGX.


  • No labels