Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om din region tar emot filer via Sftp kan du skicka din fil till regionen direkt från SGX när du skapar filen.

Exempel på regioner som använder Sftp är bl.a.

  • Region Västerbotten
  • Region Kalmar
  • Region Blekinge


Mata in dina Sftp-uppgifter i Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | Sftp-server. Du kan testa om dina uppgifter är korrekt upplagda. Testa anslutning.


Skapa fil till regionen.

Skicka fil

  • Välj Ja och du får besked om att filen är skickad.
  • Kontrollera att besöken är godkända hos din region.

  • No labels