Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nu finns det möjlighet att slå samman flera SGX-installationer till ett sammanhållet program med alla medarbetare i samma system. Här kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta flera användare i samma system.

Steg 1: Anmäl intresse till Antwork att ni vill göra en sammanslagning

 1. Föreslå ett datum då ni vill göra sammanslagningen. Välj gärna en fredag eller en dag då ni är lediga dagen efter eller har lite luft i kalendrarna så att ni har tid att verifiera sammanslagningen INNAN ni börjar jobba.
 2. Verifiera datumet med Antwork, support@antwork.se.

Steg 2: Ange vilka SGX-installationer som berörs

 1. Utse en användare som ska agera som systemansvarig.
 2. Ange vilka användare/vårdgivare som ingår i sammanslagningen.
 3. Ange om nya eller befintliga användare ska läggas till som receptionister.
 4. Skicka uppgifterna till Antwork, support@antwork.se.

Steg 3: Alla berörda vårdgivare måste godkänna sammanslagningen

 1. Godkänn sammanslagning med alla angivna vårdgivare.
 2. Godkänn att vald användare är systemansvarig.
 3. Godkänn att angivna användare får receptionistbehörighet.
 4. Skicka godkännande till Antwork, support@antwork.se.

  Jag godkänner att 'användare' utses till systemansvarig och sköter kontakten med Antwork AB angående användare, nya vårdgivare och rättigheter. Vissa uppgifter och inställningar kan bara göras av systemansvarig.
  Jag önskar och godkänner sammanslagning till en gemensam databas med listade vårdgivare och vald systemansvarig. Detta innebär en sammanhållen, delad journalföring, enligt gällande bestämmelser i PUL, PDL och GDPR, inom mottagningen.
  Samtidigt godkänner jag att vår receptionist/receptionister och framtida receptionister får tillgång till min tidbok och övriga sysslor som en receptionist har att utföra.

Steg 4: Inför sammanslagning

 1. Sammanslagningen innebär att det är en ny länk till webbtidboken. Säg till oss om du behöver den nya länken innan sammanslagningen för att uppdatera er hemsida.
 2. Avsluta ert arbete kvällen innan.
  1. Ni behöver inte signera alla notat.
  2. Ni behöver inte skicka in alla besök till landstinget/regionen.
 3. Logga ut från SGX.
 4. OBS! Mycket viktigt att ni INTE loggar in i SGX under tiden vi håller på med sammanslagningen.
 5. Ni kommer inte att kunna logga in i er gamla databas efter sammanslagningen.

Steg 5: Efter sammanslagning

Dags att börja jobba i SGX.

 1. Starta SGX.
 2. Ange ditt nya databasnamn som du har fått av oss via mejl efter sammanslagningen. 
 3. Verifiera att dina uppgifter är korrekta.
  1. Inställningar | Administrera användare
  2. Inställningar | Administrera klinik
  3. Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare.
  4. Gör några stickprov på dina senaste patienter, besök och journaler och verifiera att uppgifterna är korrekta.
  5. Gör några stickprover på patienter som du vet är speciella eller som ni gemensamt har behandlat.
  6. Verifiera att du kommer åt dina mallar och fraser.
 4. Om ni upptäcker något fel måste ni kontakta oss omedelbart.
  1. Observera att om ni upptäcker fel så måste vi med stor sannolikhet göra om sammanslagningen och alla uppgifter som har registrerat efter sammanslagningen måste registreras in på nytt. Så var noggranna med verifieringen INNAN ni börjar jobba.
 5. Om du har valt ”Journalmall vid nybesök” eller ”Journalmall vid återbesök” måste du välja om dina mallar igen.

  1. Inställningar | Användarinställningar. Markera Journal i trädet på vänster sida eller skriv Journal i rutan Filter.

  2. Dubbelklicka på inställningen ”Journalmall vid nybesök”.
  3. Välj din mall i listan igen.
  4. Klicka OK.
  5. Dubbelklicka på inställningen ”Journalmall vid återbesök”.
  6. Välj din mall i listan igen.
  7. Klicka OK.
 6. Sammanslagningen innebär att det är en ny länk till webbtidboken. Uppdatera er hemsida med den nya länken. Länken hittar du under Kalendrar | Webbtidbok.
 7. Efter att samtliga har verifierat sammanslagningen kan ni börja jobba i SGX igen. Alla kan verifiera var för sig men det är bra att ni stämmer av med varandra innan ni börjar jobba i SGX igen.


 • No labels