Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Samordningsnummer

Ett samordningsnummer anses vara ett personnummer som registreras som ett vanligt personnummer i personnummerfältet.

Reservnummer

Reservnummer ser lite olika ut beroende på Region. T.ex. i Region Stockholm börjar reservnummer alltid med 99, innehåller bara siffror och har checksiffra. I Region Skåne består reservnummer av ett datum följt av fyra tecken varav minst en är en bokstav.

  • No labels