Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du du osäker på vilken version av Windows du använder kan du titta på Startknappens utseende.


Om du har en start-knapp som nedan så har du Windows 10.


Om du har en start-knapp som nedan så har du Windows 7.

  • No labels