Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du registrerar en patient med EU-kort eller en patient som bor i Sverige men inte är folkbokförd här väljer du 3499 Okänd kommun.

Län och kommun är obligatoriska uppgifter och du få ett felmeddelande om dessa inte är ifyllda, Patientens län och kommun är obligatorisk.


  • No labels