You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.

O.B.S! Tidigare var det vanligt att man skrev exempelvis ett brev eller intyg direkt i journalen och skrev ut. Det är ingen bra idé i nya SGX. Det finns andra funktioner för det.Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress". Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.

Resultat:


Det blir en anteckning i journalen:


  • No labels