You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.

O.B.S! Tidigare var det vanligt att man skrev exempelvis ett brev eller intyg direkt i journalen och skrev ut. Det är ingen bra idé i nya SGX. Det finns andra funktioner för det.Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress".


Resultat:


Det blir en anteckning i journalen:


  • No labels