Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ta bort en specifik ersättningskod

Gå till Inställningar | Ersättningskoder.

Markera ersättningskoden i listan.

Välj ikon Ta bort.

Om du har använt ersättningskoden vid besöksregistrering kan du inte ta bort den utan kan istället inaktivera koden.

Ta bort lista

Gå till Inställningar | Ersättningskoder.

Markera listan som du vill ta bort.

Välj ikon Ta bort.

Om du har använt någon ersättningskod vid besöksregistrering kan du inte ta bort listan.

  • No labels