Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Efter önskemål är det möjligt att visa personnummer och/eller mobilnummer på bokningen i kalendern:

Du gör inställningen under Inställningar, Användarinställningar, Tidbok >  • No labels