Under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Externa tjänster:


Integration:

Ange om vårdgivaren har integration med E-frikort. För att aktivera denna funktion måste vårdgivaren ha ett avtal med Antwork och med regionen.

Vårdgivarnamn på E-frikortstransaktion:

Namn som visas på transaktionen. Detta syns även för patienten i webbportalen (1 - 60 tecken).

För att aktivera integrationen med e-frikortstjänsten i SGX behöver du

  1. Godkänna avtalet "Integrationsavtal eFrikort via SGX" med ANTWORK AB.
  2. Ha ett e-frikortsavtal med din region.
  3. Ha ett personligt HSA-ID. (Hitta HSA-ID).  • No labels