You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

 (Ctrl + U) skriver ut journalen.

O.B.S! Tidigare var det vanligt att man skrev exempelvis ett brev eller intyg direkt i journalen och skrev ut. Det är ingen bra idé i nya SGX. Det finns andra funktioner för det.Om Du vill kan Du begränsa period för utskriften


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress". Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.


Resultat:

Det är en bra idé att ange vilket syfte som fanns med utskriften. Det kommer upp en ruta där Du kan ange detta.

Det blir en anteckning i journalen:


  • No labels