Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

All information kopplad till en behandlingsserie ligger i ett ärende. Vid registrering av besök, akupunktur eller liknande skapar du ett nytt ärende eller väljer ett av patientens ärenden.

Välj eller snabbregistrera ärende

Anchor
Inkommanderemiss
Inkommanderemiss

...