Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Välj Registrera betalning.

1.  Besök utan e-frikortsregistrering/efterregistrera betalning 

  • Markera besöket.
  • Spara.

2. Manuell registrering

...