Du kan registrera betalning till e-frikort på tre sätt eller anledningar.

 1. Om betalningen inte registrerades till e-frikort vid registrering av besök kan du efterregistrera betalningen.
 2. Om du vill registrera en manuell betalning som inte är kopplad till något besök i SGX.
 3. Om du behöver registrera en eller flera betalningar för en annan vårdgivare.


 • Markera patienten och välj ikonen Frikort (Ctrl + Shift + F).

 • Välj Registrera betalning.

1.  Besök utan e-frikortsregistrering/efterregistrera betalning 

 • Markera besöket.
 • Spara.

2. Manuell registrering

 • Kryssa i Manuell registrering.
 • Välj datum.
 • Välj belopp.
 • Spara.

3. Registrering för annan vårdgivare

 • Kryssa i Registrering för annan vårdgivare.
 • Skriv in vårdgivarens namn.
 • Välj datum.
 • Välj belopp.
 • Spara.


 • No labels