Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Besöksammanställningen skriver ut besöksdatum, behandlare, patientavgift och eventuella frikortsuppgifter för markerade besök.

För att markera flera raderbesök

  • Markera första besöket.
  • Håll ner Ctrl och markera de besök du vill skriva ut.

...