Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datumperiod för utskriften

Image AddedImage Removed


Du kan välja mottagare om Du vill eller markera "Skriv ingen adress". Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.

Resultat:

Det är en bra idé att ange vilket syfte som fanns med utskriften. Det kommer upp en ruta där Du kan ange detta.

Image Added

Det blir en anteckning i journalen:

...