Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När det är gjort, skriv in patienten som vanligt och gå in i patientöversikten.

Skapa ett ärende, ex. "Tortikollis".

...

Sedan Ersättningskod. Eftersom Du i försäkringsärendet angav 400:- i självrisk så kommer det automatiskt på första besöket om Du valt Avgiftskod 70 - Försäkringspatient.

Fyll i Diagnos(er), KVÅ'er och vad övrigt som erfordras. Klicka på  (F12)

...

För att sedan fakturera försäkringsbolaget, gå in under Ekonomi, Ofakturerade besök.