Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bokföringskonton hanteras på respektive fakturautställare. Du hittar fakturautställare under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare. Markera fakturautställaren och välj ikonen Redigera eller dubbeklicka på raden för att öppna vald fakturautställare.

Nytt bokföringskonto, välj NY (Ctrl + N)

...