Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2021-06-04

Nytt utbildningstillfälleNya utbildningstillfällen:

”SGX - Grundutbildning”, tisdag kl. 8/6 11:30-13:00 - Anmäl dig här 
”SGX - Vidareutbildning”, måndag kl. 9/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här 

2021-05-26

SPAR Personuppgiftstjänst: Störningar i SPAR Personuppgiftstjänst mellan 13:42-14:52. 

...

Fascial Manipulation Assessment: Du kan fylla i statusen under Status | Scores | Fascial Manipulation Assessment eller skriva ut statusen som en tom PDF eller Excel under Blanketter | Utskrift av tom blankett. Efter att du har fyllt i statusen kan länka in dokumentet under Status | Länka dokument.

Skicka SMS och e-post till grupp: Möjlighet att skicka SMS och e-post till grupp. Arbeta med | Grupper.

...