Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Välj "NY" för att skapa ny grupp:Image RemovedImage Added

Högerklicka i medlemslistan för att skriva ut medlemslistan.

...

Klicka på   Redigera och tag bort markeringen för Aktiv.

Image RemovedImage Added