Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En tidigare patient återkommer och Du registrerar ett besök. Efteråt inser Du att det borde registrerats på ett nytt ärende.

I patientöversikten ser det ut så här:

Image Added

Besöket 2020-02-28 borde ha varit på ett nytt ärende.

Klicka på NY och skapa ett nytt ärende.

Image Added

Markera besöket 2020-02-08 och dra upp det och släpp det i det nya ärendet

Image Added


Resultat:

Image Added


Image Addedxx