Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Samordningsnummer

Ett samordningsnummer anses vara ett personnummer som registreras som ett vanligt personnummer i personnummerfältet.

Reservnummer

Reservnummer ser lite olika ut beroende på Region. T.ex. i Region Stockholm börjar reservnummer alltid med 99, innehåller bara siffror och har checksiffra. I Region Skåne består reservnummer av ett datum följt av fyra tecken varav minst en är en bokstav.