Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När du registrerar en patient med EU-kort eller en patient som bor i Sverige men inte är folkbokförd här väljer du 3499 Okänd kommun.

Län och kommun och är obligatoriska uppgifter och du få ett felmeddelande om dessa inte är ifyllda,   Patientens län och kommun är obligatorisk.

...