Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Öppna patientöversikten Image Added (F7) 


Klicka på NY

Image Added


Fyll i Kontaktorsak, kontaktdatum, ev. besvärsdebut, diagnos och mål (JAAMIS).

Image Added


I det här fallet kommer det nu att finnas två ärenden på patienten

Image Added


Så länge båda ärendena är öppna, pågående, så kommer Du att få välja vilket ärende Du ex. skall registrera besök på, Achillestendinit eller ryggbesvär:

Markera ärendet och klicka på Image Added

Image Added

Från ovanstående bild kan Du även snabbregistrera ett nytt ärende i den högra rutan.


Image Addedx